STADonderDAK

WONEN  – WERKEN  – LEREN  – ZORG  – RECREËREN

In het centrum is veel behoefte aan leeftijdsbestendige, betaalbare,  zelfstandige woonruimte voor ouderen. Eenzaamheid is een actueel probleem; hierbij kan de leefomgeving een belangrijke rol spelen. Het is op hogere leeftijd belangrijk om in een vertrouwde omgeving te blijven wonen, in de buurt van ’t netwerk, vrienden en bekenden.
Ook veel jonge gezinnen wonen graag in het centrum. Bij hen is er behoefte aan voldoende speelruimte, kinderopvang en onderwijs. Voor eenieder is sociale cohesie belangrijk.
“It takes a whole village to raise a child”. Wat is er mooier dan het creëren van zo’n dorp in een groot gebouw, een stad onder één dak, met de functies wonen, werken, zorg, recreatie en (levenslang) leren. Een gebouw waarin verschillende generaties op een sociale manier (samen)wonen en elkaars talenten delen.