Sociaal: buurtfunctie

In de geest van architect Theo Bosch streven wij naar een extravert gebouw zonder toeristische functies, dat open staat voor buurt- bewoners en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Een aangename inspirerende ontmoetingsruimte waar nieuwe ideeën en plannen door ondernemers uitgewisseld worden. Een ruimte waar buurtbewoners en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, overleggen, sporten, samen leren of gewoon een spelletje doen.

Gezond zijn en blijven is essentieel op elke leeftijd. Voorzieningen die de gezondheid bevorderen passen goed in dit gebouw. Denk aan combinaties zoals fitness en fysiotherapie.  EHBO- en reanimatie- trainingen. Wij hechten zeer aan samenwerking met het OLVG locatie Spuistraat en andere (zorg-)organisaties uit de omgeving.