Wie zijn wij

Wij zijn een groep bewoners, ondernemers en andere professionals, jong en ouder, die een plan maken voor het PC Hoofthuis.
Een extravert gebouw waar veel mogelijk is voor bewoners en
bezoekers. Onze kernbegrippen: duurzaam, sociaal en ondernemen.
In het Projectplan vindt u een profiel van de bestuursleden, de leden van het het ontwikkelteam en van het Comité van Aanbeveling.
Statuten STADonderDAK.

In hartje Amsterdam staan en komen enkele grote gebouwen leeg. Nu de politiek een hotelstop heeft afgekondigd, ontstaat ruimte voor nieuwe functies.
Ons doel is om een breed gedragen plan te realiseren voor één van die gebouwen, het PC Hoofthuis. We streven naar een creatieve
invulling met als thema’s duurzaam, gedurfd, vernieuwend, flexibel, ondernemend, groen en sociale samenhang. Voor ons plan is een breed draagvlak merken we in gesprekken met allerlei partijen.
Er lopen contacten met potentiële partners en investeerders.