Documentatie

Achtergronden en relevante artikelen m.b.t. ons project.

* Video- interview over de plannen voor het PC Hoofthuis,  gemaakt door ‘Doen en Later‘ zomer 2015
statuten Coöperatieve Vereniging  STAD onder DAK UA
* Artikel over STADonderDAK in Buurtkrant Zeven, sept. 2015
* Artikel opiniepagina Parool door Tim Verlaan, 24 februari 2015
* Artikel over ‘de kleine Utopie’ in Buurtkrant Zeven, juni 2014
* Artikel over stedelijk weefsel in “de Leunstoel”, S. Capel, 2011