‘STAD onder DAK’

De deelnemers aan ‘de kleine Utopie‘ hebben besloten om een
coöperatieve vereniging op te richten met de naam ‘STADonderDAK’. Op 18 augustus 2015 is de ‘Coöperatieve Vereniging
STADonderDAK u.a.’ bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
De statuten.

Voorlopig is het lidmaatschap voorbehouden aan degenen die actief meewerken aan het realiseren van dit project. Zodra de voortgang dit toestaat kunnen donateurs en buurtbewoners zich met voorrang als lid inschrijven.